Kakelugnsinfo

Därför är Bodums kakelugnar så effektiva

  • Ugnen är tillverkad av keramisk gjutmassa som bland annat innehåller olivinsten. Den tål höga temperaturer (1300 C) och lagrar värme mycket bra.
  • Förbränningen sker i en tvåstegsprocess. Brasan får sin primärluft från askluckans reglage. I nästa förbrännings-steg kommer sekundärluften från reglaget på innerluckan. Rökgaserna förbränns vid ca 1000 grader. Värmeenergin leds vidare i stora kanaler och lagras i ugnens stora massa.
  • Ugnen har tre separata temperaturzoner. Därför fortplantas inte värmeutvidgningsrörelserna och risken för sprickning är därför minimal.
  • Ugnen finns även som byggsats med monteringsanvisning.
  • Alla modeller finns även som hörnmodeller.
  • Ugnarna kan anpassas till alla takhöjder.